Ouderbijdrage lockers Groenlo

Door de verbouwing in Groenlo zijn er tijdelijk geen lockers beschikbaar voor de leerlingen van de onderbouw en bovenbouw havo/vwo in Groenlo. De verwachting is dat begin 2017 nieuwe lockers geplaatst zullen worden. Daarom hebben we besloten geen ouderbijdrage te vragen voor de lockers in Groenlo.

Zodra de lockers voor de leerlingen in Groenlo beschikbaar zijn, zullen wij u vragen de ouderbijdrage te betalen. Wij zullen natuurlijk het bedrag aanpassen aan de resterende periode van het schooljaar.

Voor de locatie Lichtenvoorde zal binnenkort wel, zoals voorgaande jaren, een ouderbijdrage gevraagd worden voor de lockers.