Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Standpunt Marianum over gala- en examenfeest

Beste ouders, beste leerlingen,

Naar aanleiding van het artikel over het galafeest op Marianum, in de Gelderlander van 20 juni jongstleden, is er onduidelijkheid ontstaan over het standpunt van Marianum omtrent dit thema.

Marianum is als school tegen het gebruik- en het verstrekken van alcohol aan minderjarigen. Dit geldt voor alle schoolfeesten, waaronder de diploma-uitreiking en het galafeest. Daarmee is niet gezegd dat Marianum geen galafeest, feestelijke diploma-uitreiking  dan wel  gala-intocht meer wil en zal organiseren! We willen hier zelfs graag aan meewerken, alleen een andere opzet daarvoor is voorwaardelijk.

We gaan ons in het nieuwe schooljaar, samen met leerlingen, bezinnen op een nieuwe/andere  invulling van de feestelijkheden die horen bij het behalen van een diploma. Hierbij verliezen we de mooie en waardevolle elementen uit het verleden, zoals de intocht, zeker niet uit het oog!

Schoolleiding Marianum

Standpunt Marianum over gala- en examenfeest