Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Artikel ‘Meer kennis voor de klas: Van Abstract naar heel concreet’

In het artikel ‘Meer kennis voor de klas VAN ABSTRACT NAAR HEEL CONCREET‘ lees je onder meer hoe Marianum bijdraagt aan de vertaling van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar het klaslokaal. Stichting Carmelcollege (waar Marianum als school onderdeel van uitmaakt) en Universiteit Twente (UT) werken er samen al jaren aan.

Het artikel staat in het Carmel Magazine van april 2018 en is een uitgave van de Stichting Carmelcollege.

Artikel ‘Meer kennis voor de klas: Van Abstract naar heel concreet’