Rekenbeleid schooljaar 2018-2019

Sinds schooljaar 2016-2017 hebben alle bb-leerlingen in Lichtenvoorde en Groenlo van leerjaar 1 en leerjaar 2 één verplichte rekenles op het rooster staan. Bij de overige leerlingen is gekeken naar de rekenresultaten van vorig jaar. Leerlingen die aan het eind van het vorige jaar niet op voldoende niveau zaten, hebben één uur rekenen op het rooster staan, de overige leerlingen zijn niet verplicht een rekenles te volgen en zijn daarom ook niet bij een rekengroep ingedeeld.

Leerlingen die niet bij een rekengroep zijn ingedeeld maar toch wel graag willen oefenen met rekenen, omdat ze bijvoorbeeld op de eindlijst een hoger cijfer willen hebben,  kunnen van school een SMARTREKENaccount krijgen. Met dit digitale rekenprogramma kunnen ze zelfstandig met rekenen aan de slag. Ook ouders kunnen thuis hierbij hun zoon/dochter helpen. Wel verwachten we van deze leerlingen dat ze dan minimaal één uur met het rekenprogramma bezig zullen zijn. De school kan dit ook monitoren.

De rekentoets is voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor de rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F. Voor havo/vwo is dat 3F.

Vwo

Leerlingen op het vwo moeten een rekentoets maken. Het resultaat hiervan komt op de cijferlijst te staan en telt niet meer voor het behalen van het diploma en voor het gemiddelde eindcijfer.

Alleen leerlingen die dit schooljaar (2017-2018) vwo-examen doen, mogen nog ervoor kiezen om het cijfer voor de rekentoets mee te laten tellen voor het judicium cum laude. Na dit schooljaar (2017-2018) kan dit niet meer, dan telt de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude.

Je slaagt cum laude als het gemiddelde van je eindcijfers een 8,0 of hoger is. Van de vakken in het vrije deel telt alleen het hoogste cijfer mee voor deze berekening. Daarnaast mag je geen eindcijfer lager dan een 7 hebben voor de vakken die meetellen voor de einduitslag.

Havo en vmbo

Het cijfer van de rekentoets telt vooralsnog niet mee in de slaag-zakregeling, ook niet in de cum laude regeling. Het eindcijfer van de rekentoets en het rekentoetstype waarop dat is behaald worden vermeld op de cijferlijst.