Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

07
Sep
07
Sep
Online informatieavond leerjaar 3 vmbo en kennismaken mentor

Van 19:00 tot 21:30

Informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 3 vmbo
19.00 uur: start leerjaar 3 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

20.00 uur: start leerjaar 3 gemengde en theoretische leerweg