26
Jun
27
Jun
Excursie Lille voor geïnteresseerde leerlingen van mavo 3, havo 4 en vwo 4 en 5 met Frans in hun pakket

Vandaag en morgen gaat de sectie Frans op excursie naar Lille met leerlingen die Frans in hun pakket hebben. Dit geldt voor leerlingen uit mavo 3, havo 4, vwo 4 en 5 die Frans als eindexamenvak hebben gekozen. Ze krijgen deze dagen de mogelijkheid om het Frans uit de boeken in de praktijk te brengen en om te ervaren hoe het is om in een Franstalige omgeving te zijn.

Programma
Een deel van het programma bestaat uit een ontmoeting met leerlingen van een Franse school die Nederlands als vreemde taal leren en uit een bezoek aan hun school. Het overige deel van het programma ligt nog niet vast en wordt samen met de deelnemende leerlingen vastgesteld.

Kosten
De kosten van de twee dagen zullen maximaal €160 bedragen. Het avondeten op de eerste dag zit daarbij inbegrepen, de lunch op de tweede dag niet.