Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

19
Sep
21
Sep
Afname CITO-0 leerjaar 1

Tijdens het 2de en 3de lesuur op de maandag 19 september, dinsdag 20 september en woensdag 21 september wordt de CITO-0 toets afgenomen in leerjaar 1.

 

Als Marianum proberen wij de ontwikkeling van onze leerlingen zo goed mogelijk te volgen. Hierbij maken we ook gebruik van de zogenaamde CITO-toetsen. Ieder jaar starten we in september met de afname van de zogenaamde CITO-0 toets in het eerste leerjaar.
Volgende week, maandag 19 t/m woensdag 21 september, worden de zes CITO-toetsen ingeroosterd. Deze toetsen worden afgenomen tijdens reguliere lestijd. Voor het maken van de toetsen heeft de leerling een werkende laptop met internetverbinding nodig. Het is dan wel handig dat de batterij van de laptop volledig opgeladen is!
Mocht het niet lukken de toetsen woensdag afgerond te hebben, dan wordt er met deze leerling afgesproken wanneer en waar de toetsen afgerond kunnen worden.
De CITO-toetsen zijn momentopnamen en niet het enige middel om de ontwikkeling van de leerling in beeld te brengen. De ‘gewone cijfers’, de aanpak van het leren, de vaardigheden hierin en de ambitie van de leerling. Dit alles tezamen geeft een beeld van de leerling en de resultaten van de CITO-toetsen zijn daar een onderdeel van. We gebruiken de uitkomsten van de
CITO-toetsen als hulpmiddel om het onderwijs beter op de leerling af te stemmen.
Het CITO instrument geeft de leerling en docenten inzicht in de onderdelen die goed gaan en de onderdelen die mogelijk aandacht nodig hebben.

De toets is dus geen afsluiting van een leerproces, maar juist het begin van een volgend proces: Welke talenten kan de leerling nog ontwikkelen?

Met vriendelijk groet, namens team onderbouw Marianum,
B. Schutten (Bert)

Teamleider onderbouw