28
Jan
13
Dec
Gezondheidsonderzoek GGD Noord- en Oost-Gelderland voor leerlingen uit vwo 1

Van 09:00 tot 13:30

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Noord- en Oost-Gelderland ondersteunt, samen met de scholen, de kinderen en hun ouders bij een gezonde ontwikkeling van hun kind. Daar hoort het gezondheidsonderzoek door de jeugdverpleegkundige bij. Leerlingen hebben dit schooljaar een uitnodiging ontvangen voor het gezondheidsonderzoek. In de uitnodiging staat een link om de digitale vragenlijst ‘Gezond leven? Check het even!’ in te vullen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld gezondheid, voeding, verslavende middelen en de omgang met leeftijdsgenoten. De leerling krijgt meteen online tips. De jeugdverpleegkundige bespreekt met de leerling de antwoorden op de vragen en meet de lengte en het gewicht. Ouder(s)/verzorger(s) hoeven niet bij dit gezondheidsonderzoek aanwezig te zijn.

Het onderzoek vindt plaats in lokaal 572 in Groenlo.