17
Mei
4 havo en 4 vwo naar ProDemos: huis voor democratie en rechtsstaat

Om jongeren te betrekken bij politiek en rechtsstaat heeft ProDemos een aantal activiteiten en producten ontwikkeld. Hiermee wordt aangesloten bij de onderwijsdoelstellingen van de vakken Maatschappijleer en Geschiedenis. Meer informatie is te vinden op de website: www.prodemos.nl.