18 december 2015

VERBOUWING MARIANUM GROENLO

Interview met de architect Henk te Kiefte

Jasper Schilderink, Sven Meekes en Teun Lageschaar

Hallo allemaal,

Wij hebben met de heer Te Kiefte, de architect van onze "nieuwe" school een interview gehouden. Jullie hebben waarschijnlijk al de nieuwe plannen voor de verbouwing gezien op de pilaren bij de hoofdingang. Meneer te Kiefte had zelf het grootste gedeelte van de verbouwing ontworpen, en wij, Jasper, Sven en Teun hebben veel bedacht wat betreft de buiteninrichting van onze school. Wij hebben kort geleden een kort interview met hem gehouden over de nieuwe plannen van de school. Wij hebben hem vooral vragen gesteld over hoe de school eruit komt te zien en wij zullen dit in een soort verhaal brengen.

De schoolleiding kwam naar meneer te Kiefte toe omdat hij al ervaring had met het ontwerpen van scholen, en andere gebouwen zoals te zien is op zijn website, www.tekiefte.nl. Hij werd benaderd omdat hij vooral veel wist over het inrichten van een nieuwe leeromgeving in het onderwijs. De school benaderde hem ook omdat het oudste deel van de school uit 1959(!) stamt er en hierna bijna niks meer aan is gedaan, waardoor het zeer verouderd is in vergelijking met de standaarden van nu. Het nieuwste deel met de huidige hoofdingang stamt uit 1997.

Een doel van te Kiefte was het terugbrengen van de oude kenmerken/aspecten van de school. Volgens de schoolleiding was dit ook een mooi idee, een voorbeeld is het terugbrengen van de oude aula in het gedeelte uit 1959. Een doel voor de klassenindeling werd ook vastgesteld; tot voor kort waren alle lessen in verschillende lokalen op verschillende plekken door de gehele school, een mengelmoes dus, waarbij een leerling soms wel eens naar de andere kant van de school moest om bij zijn lokaal te komen; niet handig dus.

Een oplossing hiervoor was om alle "soorten" lessen bij elkaar te plaatsen. Alle taalvakken hebben nu een bepaalde hoek in de school. Dit geldt ook voor alle "wiskundige" lessen, zoals (je raadt het nooit) wiskunde en economie én voor natuurkundige lessen zoals natuurkunde, scheikunde, biologie en NaSk. Dit betekent dat de scheiding tussen onderbouw en bovenbouw ook niet meer zal bestaan. Maar in de pauzes wordt hier wél rekening mee gehouden. Dit betekent dat de onder- en bovenbouwleerlingen wel aparte pauzelocaties krijgen.

Fase 1 - bouwdeel 1959 - augustus 2015-maart 2016 (geel)
Fase 2 - bouwdeel 1997 - maart 2016-augustus 2016 (paars/blauw)
Fase 3 - rest bouwdeel 1959 - augustus 2016-februari 2017 (groen)

De lange gang tussen Fase 1(groen) en Fase 2(geel) zal omgedraaid worden. Vanuit deze gang kijkt men nu de Deken Hooijmansingel op, wat straks een uitzicht zal geven op het binnenplein van het Marianum, waardoor dan de klassen uitkijken op deze straat. Er komt ook een nieuwe, moderne gevel aan de buitenkant. Er zullen ook nieuwe dubbele deuren komen met een andere werking. De huidige deuren kunnen maar één kant op. De nieuwe deuren zullen naar beide kanten draaibaar zijn. Deze deuren zullen ook altijd openstaan, behalve bij noodgevallen.

In het onderbouwgedeelte uit 1959 dat nu in de steigers staat, zullen grotere lokalen komen (beide foto's links). De gangen zullen hetzelfde blijven en er komt een nieuwe nummering die voortloopt op die van Lichtenvoorde, waardoor er unieke nummers ontstaan op de locatie Groenlo.

In het bovenbouwgedeelte dat uit 1997 stamt zal er niet veel veranderd worden. Sommige lokalen worden iets vergroot of verkleind, er zal dus een nieuwe indeling en nummering komen en de aula wordt vergroot. Het "betonnen blok" (huidige muziek/dramalokaal) dat zich bij de hoofdingang van het nieuwe gedeelte bevindt op de eerste verdieping, zal worden weggehaald. En natuurlijk zal alles een nieuw likje verf krijgen.

De kelder in het oude gedeelte is straks niet meer beschikbaar voor de leerlingen. Dit gedeelte zal puur gebruikt worden voor de technische installaties voor de luchtbehandeling en ventilatie en de regeling van energie. De locaties van de kluisjes zullen ook worden aangepast. Er komt één centrale plek, waarschijnlijk in het gedeelte uit 1997 waar alle kluisjes geplaatst worden. Dit zal niet voor iedere individuele leerling. beschikbaar zijn, omdat het stroomnet dit niet aankan.

Het sanitair (wc's) en de indeling hiervan zal door bijna het gehele gebouw heen worden vernieuwd. Dames- en herentoiletten komen nu naast elkaar in gescheiden ruimtes. De huidige mediatheek in het nieuwe gedeelte uit 1997 zal een muzieklokaal worden. De huidige indeling zal dan verdwijnen en er zal een mooie grote muziekruimte ontstaan. Er komen twee aparte mediatheken, voor de onderbouw en voor de bovenbouw.

De Grolsche bieb zal ook geïntegreerd worden in het Marianum. Dit zal gebeuren waar de lerarenkamer voor de onderbouw zich bevond. De bieb krijgt zijn eigen entree. Leerlingen en personeel van Marianum kunnen hun ideeën ook kenbaar maken via de schoolmail (t.muller@marianum.nl) of uw idee insturen via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Het toekomstige Marianum Groenlo zal veel duurzaamheidsmaatregelen bevatten, waaronder:

 • Isolatie van vloer, gevels en dak bouwdeel 1959;
 • Triple beglazing zowel in bouwdeel 1959 en bouwdeel 1997;
 • Elektrische warmtepomp in plaats van gaswarmtepomp;
 • Balansventilatie met warmteterugwinning bouwdeel 1959
 • Kapel en aula met balansventilatie met WTW en passieve koeling;
 • Natuurlijke ventilatie met mechanische afzuiging warmteterugwinning en passieve koeling in bouwdeel 1997;
 • Ledverlichting;
 • Zonnepanelen

En als laatste punt; de buitenindeling rondom de gehele school wordt compleet vernieuwd. Op de binnenplaats op de huidige stenen cirkel (waar niks op staat, behalve één bloembak) zal een soort idee komen wat lijkt op de huidige blokken waar leerlingen op zitten bij de hoofdingang. Er komt ook meer verharding, dus minder gras, zitplekken en betere en meer prullenbakken.

Parkeerplaatsen voor bezoekers zullen rondom de school worden geplaatst, langs de weg waar nu struiken zitten. Het gedeelte waar de fietsen staan zullen ook compleet aangepast worden;

 • De fietsplekken worden gescheiden plekken van elkaar, men kan niet meer naar de andere kant toe. (opm.: dit hangt af van waarvan men vandaan komt). Hier komt een grote heg of een groot hek tussen te staan.
 • Men kan niet fietsen op een pad bestemd voor voetgangers.
 • Er komen beugels/stangen tussen elke 6 á 7 fietsen.
 • Toch één tegenslag; geen daken op de fietsrekken. De school heeft deze daken een aantal jaar geleden weggehaald i.v.m. vandalisme en drugsgebruik.
 • En als laatste punt: ver in de toekomst, als allerlaatste doel van de verbouwing zal het losse gymlokaal afgebroken worden, waarna hopelijk een nieuwe wordt opgebouwd iets verder het schoolveld op. Dit gebouw zal ook beschikbaar worden voor sportverenigingen.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd over de verbouwing die de komende jaren nog zal voortduren. Bedankt voor het lezen! Voor verdere vragen kunt u/kun je mailen naar: verbouwinggroenlo@marianum.nl.

Terugblik werkzaamheden/activiteiten afgelopen maanden

Met de start van een renovatieproject moet er eerst iets afgebroken worden voordat je weer kunt opbouwen. Dat is ook zo in dit project waar we eigenlijk drie keer moeten starten. Alle drie fasen kennen een kop en een staart die begint met sloop en eindigt met de oplevering.
Zo'n eerste fase is extra spannend om iedereen de eerste weken even moet wennen, alles is nieuw. Dat is ook een van de mooie dingen van ons installatievak, we komen op veel plaatsen en zien en beleven dan ook veel.

De sloop van de eerste fase ligt achter ons en de omzetting van de telefooncentrale naar de nieuwe plek in het gebouw is dan altijd weer een spannend moment. Gelukkig is dat prima verlopen, maar dat er daarna toch een belangrijke kabel beschadigd wordt bij de sloop overkomt je dan niet altijd. Gelukkig was dat snel opgelost en kon het waterleidingnet en het centrale verwarming circuit vanaf het oude deel uit 1959 afgekoppeld worden, zodat we half november volop met de opbouw van de nieuwe installaties konden beginnen.

Voordat je daadwerkelijk kunt gaan afmonteren met de installatie onderdelen die je in de school allemaal kunt zien, starten we altijd met de hoofdtracés voor het water, de verwarming, de riolering en de elektra. Op dit moment schiet dat behoorlijk op en worden de eerste contouren van de nieuwe installatie al zichtbaar. De eindsprint naar de oplevering van de eerste fase gaan we in het nieuwe jaar inzetten. Dat moet ook, want er is nog veel werk aan de winkel, wij hebben er zin in!

Terugblik afgelopen periode

Er is heel veel werk verzet door alle betrokkenen aan dit project de afgelopen maanden om te zorgen dat we op planning blijven lopen.

Doordat het een renovatiewerk betreft komen er, zoals bij een dergelijk project, weer diverse verrassingen naar voren welke bij geen van de partijen bekend waren.

Dit zorgt ervoor dat er regelmatig bijgestuurd moet worden, waardoor de planning maar ook de uitvoering regelmatig op de schop moet.

De installateur is al volop bezig om de nieuwe installatieonderdelen in het gebouw aan te brengen en er zijn al een aantal honderden meters aan kabel getrokken, dit begint al aardig vorm te krijgen.

Er is een begin gemaakt met het plaatsen van de nieuwe gevelkozijnen aan de kant van het binnenplein.

Verschillende constructieaanpassingen zijn afgerond, de nieuwe verdiepingstrappen zijn door een tijdelijke sparing in het dak, op hun plaatst gebracht en ook de uitbouw gang/entree aan het binnenplein begint vorm te krijgen.

Overlast

We hopen doordat we het binnen sloopwerk nu afgerond hebben en aan de afbouw gaan beginnen, de meeste overlast voor de leerlingen hebben gehad in fase 1.

In verband met het slopen van de gevels zal de buurt ook in het nieuwe jaar nog enige (geluids-)overlast kunnen ervaren. We zullen er al het mogelijke aan doen om dit te beperken.

Vooruitblik

In week 52 wordt er nog door een paar partijen op de bouw doorgewerkt. Daarna is de bouw gesloten tot maandag 4 januari 2015.

In het nieuwe jaar zullen de laatste buitengevels ontmanteld worden, waarna vervolgens de nieuwe gevelkozijnen geplaatst kunnen worden.

Verderop in het werk zal hier het nieuwe gevelmetselwerk rondom fase 1 opgetrokken worden.

De dakdekkers zijn volop bezig met het aanbrengen van de nieuwe dakbedekking, dit loopt in het nieuwe jaar nog een aantal weken door.

In de kelder is de installateur bezig met het plaatsen van het kanalenwerk ten behoeve van de luchtventilatie, vanaf eind januari komen de luchtbehandelingskasten in de kelder te staan waarop alles aangesloten wordt.

Zoals aangegeven gaan we in het nieuwe jaar binnen starten met de afbouwwerkzaamheden, zoals voorzetwanden plaatsen, stukadoorswerkzaamheden, tegelwerkzaamheden, etc.

Om het nog mooi samen te vatten, fase 1 was in 2015 voornamelijk slopen en 2016 staat in het teken van het opbouwen.

Marku Bouw, Alferink, gemeente Oost Gelre,
de Bibliotheek Oost-Achterhoek, Te Kiefte Architecten, SBM, CIBIS, Dijkoraad en Marianum wensen u fijne kerstdagen
en een goed 2016.

Like ons op Facebook

Vindt u het leuk om de verbouwing van dichtbij te volgen?
Like Marku Bouw dan op Facebook 'Revitalisatie Marianum Groenlo'.
Daar plaatsen we regelmatig foto's en berichtjes van de verbouwing.

Vragen? U kunt ons mailen via verbouwinggroenlo@marianum.nl.

Merkt u buiten de schooltijden onregelmatigheden op of rondom de school op?
Neemt u dan telefonisch contact op met de oproepdienst 06 - 23 26 95 03.

Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050