20 november 2015

VERBOUWING MARIANUM GROENLO

Uitgangspunten van de kwaliteitskaders en energiezuinigheid

Wat waren de organisatorische wensen en kansen ten aanzien van de verbouwing?

 • Gebouw moet zich kunnen aanpassen aan de onderwijsvisie;
 • Herorganisatie onder- en bovenbouw;
 • Verbetering logistiek;
 • Vergroting van lesruimten;
 • Verbetering van het binnenklimaat;
 • Duurzame oplossingen;
 • Stimulering van leerlingen;
 • Energiezuinige oplossingen.

Wat waren de hoofdthema’s kwaliteitskaders?

 • Energiezuinig  Energielabel E naar A!;
 • Verbeterde binnenluchtkwaliteit (Frisse scholen klasse B; max. 1.000 ppm CO2);
 • Het creëren van een goed thermisch comfort in winter en zomer door een slimme combinatie van techniek;
 • Visueel comfort (o.a. LED-armaturen, daglichtregeling en afwezigheidsdetectie);
 • Akoestisch comfort (o.a. nagalmtijd, geluidsafdracht installaties);
 • Toepassen levensduurbestendige materialen.

Wat zijn de duurzaamheidsmaatregelen?

 • Isolatie van vloer, gevels en dak bouwdeel 1959;
 • Triple beglazing zowel in bouwdeel 1959 en bouwdeel 1997;
 • Elektrische warmtepomp in plaats van gaswarmtepomp;
 • Balansventilatie met warmteterugwinning en koeling bouwdeel 1959;
 • Kapel en aula met balansventilatie met WTW en passieve koeling;
 • Natuurlijke ventilatie met mechanische afzuiging warmteterugwinning en passieve koeling in bouwdeel 1997;
 • LED-verlichting;
 • Zonnepanelen.

Werkzaamheden afgelopen en komende weken

Wat is er afgelopen weken uitgevoerd?

 • Sloopwerk van de oude betontrappen, betonvloeren, diverse tussenwanden;
 • Aanbrengen kabelgoten en leidingwerk installatie opgestart;
 • Gestart met grondwerk/fundatie nieuwbouw t.p.v. de nieuwe gang;
 • Diverse constructiewerkzaamheden, waaronder staalconstructie t.b.v. opvangen vloeren en wanden;
 • Oude trapopgang is voorzien van nieuwe begane grondvloer en verdiepingsvloer.

Entree binnenplein wordt gesloopt / aan het werk aan de Lichtenvoordseweg

Aan het werk in de klaslokalen

De trappen worden gesloopt

De aula wordt weer in de oude staat teruggebracht

Trappenhuis / De verdiepingsvloer is eruit gesloopt t.b.v. herstel oude aula

Planning en geluidsoverlast

Omdat de sloopwerkzaamheden van de vloeren en de verdiepingstrappen (hard materiaal) tegenvielen, heeft Marku Bouw zoveel mogelijk in de avonden of in de weekenden gewerkt om in te lopen op de planning en de geluidsoverlast voor leerlingen en docenten zoveel mogelijk te beperken.

Welke werkzaamheden staan de komende weken op het programma?

 • Start sloopwerk bestaande buitengevels (kozijnen en metselwerk);
 • Start dakwerkzaamheden (aanbrengen nieuwe dakbedekking);
 • Ruwbouw van nieuwe gang (fundatie, vloeren, wanden);
 • Diverse bouwkundige werkzaamheden binnen;
 • Leidingwerk ventilatiekanalen, vervolg aanbrengen kabelgoten.

Marianumleerlingen bezoeken Marku Bouw

Bij Marku Bouw staat aanstaande maandag 23 november de hele dag in het teken van Marianum.

In totaal 91 leerlingen krijgen in vier groepen samen met de docenten Wendell Mambi, Walter Toebes en Dennis van Loon “een kijkje in de keuken” bij het bouwbedrijf.

Denk mee over de inrichting van de Bibliotheek Groenlo

In de zomer van 2016 zal de Bibliotheek Groenlo verhuizen naar Marianum. De bibliotheek wordt gehuisvest op de begane grond van het schoolgebouw en krijgt een eigen ingang. De Bibliotheek Oost-Achterhoek vraagt uw hulp bij de inrichting van de nieuwe bibliotheek van Groenlo.

De nieuwe bibliotheek blijft dé bibliotheek en een prachtige ontmoetingsplek voor heel Groenlo en het Marianum. Heeft u ideeën over de inrichting van de nieuwe bibliotheek? Zijn er aandachtspunten die niet vergeten mogen worden? Heeft u tips waardoor uw bibliotheek nóg mooier wordt? Alle ideeën en tips kunt u kwijt in de ideeënbus in de bibliotheek aan het Heydenrijck.

Ook kunt u uw idee insturen via de website.

Van elk realiseerbaar idee wordt bekeken of het meegenomen kan worden in het ontwerp van de nieuwe inrichting. Heeft u een idee ingebracht dat uitgevoerd gaat worden, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Leerlingen en personeel van Marianum kunnen hun ideeën ook kenbaar maken via de schoolmail (t.muller@marianum.nl).

Bedrijfsbezoek Alferink Installatietechniek te Groenlo

Geschreven door Patrick Zieverink, vwo-5

Twee weken voor de projectweek is een groep van 10 personen naar Alferink geweest, met als opdracht een muurkrant en verslag te maken van/voor Alferink. Deze muurkrant werd op donderdag 8 oktober als afsluiting van de projectweek aan een ouders en bedrijven gepresenteerd.

Na deze projectweek heb ik op een koude woensdagochtend de vooruitgang sinds de laatste bijeenkomst  en de uitkomsten besproken tijdens een gesprekje met Laurens Grashof, directeur van Alferink Installatietechniek. Hij was erg enthousiast over het verslag.

Woensdag 24 september werden wij verwelkomd door Laurens Grashof, de 47-jarige directeur van Alferink. In de vergaderkamer werd ons uitgelegd wat installatietechniek is en wat Alferink dus doet. Toen ons duidelijk was wat installatietechniek inhoudt, maakten we een rondje door het bedrijf. Eerst langs de serviceafdeling, daarna de tekenafdeling. Hier wordt alles al van te voren uitgedacht zodat de installateurs alleen nog maar hun ding hoeven te doen op de bouwplaats. Alles wat van te voren kan worden gemaakt, wordt dan ook van te voren gemaakt op de (relatief kleine) werkplaats.

In de presentatie zei Laurens Grashof dat er twee wetten gelden, met daarbij erg veel regeltjes. De eerste wet is “De wet van behoud van Energie” en de tweede is “De wet van behoud van Ellende. Als je de eerste wet niet goed uitvoert, is de tweede wet een gevolg daarvan. Als je die wet van behoud van energie goed uitvoert krijg je een hoger/beter energielabel.

Verder werd het mij duidelijk dat Bouwkunde en Installatietechniek veel met mekaar te maken hebben. Vaak wordt er geklaagd over tocht of dat de isolatie niet goed is. Dit is Installatietechniek, maar de fout zit dan al bij de bouwkunde, de zogenoemde Bouwfysica.

Na het gesprekje met Laurens Grashof kreeg ik nog meer informatie. Met als grootste verrassing is dat de school van energielabel E naar energielabel A gaat. Een aanzienlijke verbetering die de moeite zeker waard is. Een verbetering die daarnaast erg wenselijk is, is de verbetering van het draadloze internet netwerk, want deze is bij vlagen zeer onder de maat.

En wat vonden wij ervan? Een erg leuke week, maar als “proefkonijnen” zagen we wel wat foutjes, maar dat kan in een volgende editie simpel verbeterd worden. Een leuke week die ik graag over zou willen doen.

Like ons op Facebook

Vindt u het leuk om de verbouwing van dichtbij te volgen?
Like Marku Bouw dan op Facebook 'Revitalisatie Marianum Groenlo'.
Daar plaatsen we regelmatig foto's en berichtjes van de verbouwing.

Vragen? U kunt ons mailen via verbouwinggroenlo@marianum.nl.

Merkt u buiten de schooltijden onregelmatigheden op of rondom de school op?
Neemt u dan telefonisch contact op met de oproepdienst 06 - 23 26 95 03.

Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050