16 oktober 2015

VERBOUWING MARIANUM GROENLO

De locatie van Marianum aan de Deken Hooijmansingel te Groenlo bestaat uit twee bouwdelen. Het oorspronkelijke gebouw dateert uit 1959 en is daarna enkele malen uitgebreid..

In 1997 is de school uitgebreid met een vleugel van de gehele bovenbouw.

Fasering

 • Fase 1 - augustus 2015-maart 2016: bouwdeel 1959
 • Fase 2 - maart 2016-augustus 2016: bouwdeel 1997
 • Fase 3 - augustus 2016-februari 2017: rest bouwdeel 1959

Bibliotheek Oost-Achterhoek

Voor een nog betere inbedding van de school in de lokale gemeenschap heeft Marianum de afgelopen jaren in de goede wederzijdse contacten met de Bibliotheek Oost-Achterhoek de mogelijkheden verkend in Groenlo om te komen tot huisvesting van de Bibliotheek in de school. De eigen schoolbibliotheek wordt in de vernieuwde Bibliotheek Oost-Achterhoek geïntegreerd.

De realisering van de bibliotheek vindt plaats in de eerste fase van de verbouwing van de school. De Bibliotheek Groenlo verhuist in de zomer van 2016 naar de school en bevindt zich dan op de begane grond van het schoolgebouw. De bieb krijgt een eigen ingang en is daardoor ook toegankelijk buiten schooltijden. Zo behoudt de Bibliotheek Groenlo haar eigen identiteit. De oude voordeur van de school wordt de nieuwe hoofdingang van de bieb.

Na de verhuizing zullen de contacten tussen bibliotheek en Marianum intensiever worden. Leerlingen kunnen met hun schoolpas op dezelfde plek gebruik maken van de oude schoolcollectie én de bibliotheekcollectie. Daarnaast zal de professionele ondersteuning op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid vanuit de bibliotheek richting school verder geïntensiveerd worden.

Bibliotheek voor en na de verbouwing

Bouwproces. Wat is er al gebeurd?

 • De inrichting van de bouwplaats is gerealiseerd. De ovalen groenstrook is verwijderd en de verschillende bouwketen zijn geplaatst en aangesloten.
 • Er is een asbestinventarisatie type B uitgevoerd. Dit onderzoek toont aan welk asbest er daadwerkelijk in het pand zit en waar het zich bevindt.
 • Er is gestart met het sloopwerk; de installaties zijn afgekoppeld, sloopwerk van wanden en plafonds in kelder en eerste verdieping is nagenoeg gereed.
 • Er is van fase 1 een 3D-scan gemaakt van zowel van de buiten- als de binnenzijde. Dit model wordt door alle partijen gebruikt voor de maatvoering en om onderdelen in te tekenen.
 • In de kelder zijn reeds sparingen dichtgezet die niet meer in de nieuwe situatie worden gebruikt.

Bouwproces komende weken

 • Trappenhuis (betontrappen) en deel betonnen verdiepingsvloer in voormalige aula zal worden gesloopt. In verband met de inzet van groot materiaal zal dit in de herfstvakantie plaatsvinden i.v.m. inzet groot materieel zal dit in de herfstvakantie (19 tot en met 23 oktober) plaatsvinden om zo geluidsoverlast voor leerlingen en leraren te voorkomen
 • Start isoleren van de kelder.
 • Demontage delen van de bestaande buitengevel.
 • Diverse aanpassingen aan constructieonderdelen.

Excursie 4 vmbo techniek

Dinsdag 13 oktober is een aantal leerlingen van het vierde jaar vmbo techniek op excursie geweest naar de bouwplaats op Marianum in Groenlo.

Hier hebben ze een presentatie gekregen van Marku bouw en BIM4all. De hoofdzaak van deze 3D scanner is dat die het gebouw in kaart kan brengen en deze kan overzetten in een 3D tekening. Doordat alles heel nauwkeurig door deze 3D scanner wordt gezien kunnen afwijkingen die in het gebouw zitten vroegtijdig worden opgespoord en kan daar dan vroegtijdig een actie voor ondernomen worden. Door deze manier kunnen faalkosten zoveel mogelijk worden teruggedrongen en loopt de bouw sneller en soepeler. De leerlingen zagen na de presentatie de 3D scanner in actie en kregen een rondleiding door het gebouw.

Like ons op Facebook

Vindt u het leuk om de verbouwing van dichtbij te volgen?
Like Marku Bouw dan op Facebook 'Revitalisatie Marianum Groenlo'.
Daar plaatsen we regelmatig foto's en berichtjes van de verbouwing.

Vragen? U kunt ons mailen via verbouwinggroenlo@marianum.nl.

Merkt u buiten de schooltijden onregelmatigheden op of rondom de school op?
Neemt u dan telefonisch contact op met de oproepdienst 06 - 23 26 95 03.

Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050