14 november 2016

VERBOUWING MARIANUM GROENLO

Terugblik oktober/november

We hebben in fase 3 de ruwbouw rondom de nieuwe hoofdentree opgetrokken. Aan het binnenterrein is van de nieuwe gang de buitenschil afgerond.

Dakdekkerswerkzaamheden van de bestaande daken is gereed.

We hebben een begin gemaakt met het herplaatsen van het kunstwerk in de buitengevel.

In de oude kapel zijn alle wanden opnieuw in een frisse kleur gespoten en zijn er voorzetramen geplaatst ter plaatse van de buitengevel om het comfort te verhogen.

Komende periode

Komende weken zullen we de nieuwe buitengevels optrekken en willen we de bouw zo snel mogelijk wind- en waterdicht hebben. Dit houdt in dat rondom de nieuwe buitenkozijnen zullen worden geplaatst. Het dakdekkerswerk op de nieuwbouw zal worden afgerond.

De laatste onderdelen van het kunstwerk worden teruggeplaatst.

Binnen gaan we aansluitend in fase 3 beginnen met de afbouwwerkzaamheden, dus het plaatsen van scheidingswanden, stukadoorswerk, plafonds, etc.

De laatste werkzaamheden in de aula zullen worden uitgevoerd, waarna deze weer volledig in gebruik genomen kan worden.

Achter de schermen

Een gebouw zonder aansluitingen voor water, gas en elektriciteit kunnen wij ons niet meer voorstellen. Maar soms moeten die ook aangepast worden als je een gebouw renoveert. Vorig jaar is de elektriciteitsaansluiting al aangepast en recent is de watermeter aangepast.

Daarop is de nieuwe installatie voor fase 1 en 3 aangesloten en de bestaande installatie van fase 2. Voor de aanpassing van de gasmeteropstelling zijn alle voorbereidingen in gang gezet, zodat die op tijd klaar is. Al deze voorzieningen aan de “achterkant” zorgen ervoor dat het gebouw goed kan gaan functioneren, aan de voorkant zie je er “niets” van terug.

Herinrichting buitenterrein Marianum


Uitwerking interview Terreinendienst Stichting Carmel College voor ontwikkeling en uitvoering buitenterrein Marianum Groenlo d.d. 10-11-2016

De Terreinendienst van Stichting Carmelcollege (SCC) vertegenwoordigt het Bestuursbureau en maakt deel uit van het Team Huisvesting & Facilities.

Net als meerdere specialismen binnen het team heeft de Terreinendienst ook een groei doorgemaakt. Daar waar zij vroeger vooral de operationele taken met betrekking tot het tuinonderhoud uitvoerden, heeft hun rol nu een veel bredere scope gekregen.

Als gevolg van bovenstaande ontwikkeling is het de bedoeling dat zij om de volgende redenen zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces van een terrein aanschuiven:

  • gevolgen doorgronden van de ontwikkeling van het terrein voor het beheer na oplevering van het terrein;
  • expertise van het gedrag van leerlingen met betrekking tot terreininrichting;
  • eventueel het aanleveren van tekeningen bij overzichtelijke herinrichtingsklussen.
Door deze aansluiting in het ontwikkelingsproces is het mogelijk om een terrein te ontwikkelen, waardoor vroegtijdig een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel ontstaat. Dit komt het beheer tijdens de exploitatiefase zeer ten goede.

Zo is het initiatief van Leo van Wijchen en Niels van der Wal ontstaan om het project voor het buitenterrein van Marianum in Groenlo geheel in eigen beheer uit te gaan werken. Hierbij kunnen dan eigen praktijkervaringen ingebracht worden en kan er rekening gehouden worden met het komende onderhoud.

Gelijkend aan het schoolgebouw ondergaat op dit moment het buitenterrein ook een grondige metamorfose. Graag willen wij het team aan u voorstellen dat met veel enthousiasme werkt aan de uitvoering van het nieuwe buitenterrein.

Op de foto van links naar rechts; Robert Vredegoor (Liemers Hendriks), Jeroen Helming (Liemers Hendriks), Niels van der Wal (team Huisvesting & Facilities SCC), Harry Everink, (hovenier Terreinenbeheer SCC), Jeroen Leuveld (hovenier Terreinenbeheer SCC), Frank Severins (Hoofd Huisvesting & Facilities Marianum). Niet op de foto aanwezig maar welke zeker in het rijtje genoemd moeten worden zijn Roy Oude Ophuis en Martijn Hindriks (beide hovenier van Terreinenbeheer SCC)

De metamorfose van het buitenterrein van Marianum Groenlo is het eerste project dat de Terreinendienst in eigen beheer ontwikkeld, waarbij de hoveniers van de Terreinendienst een belangrijke rol hebben. Gezien de ontwikkeling en uitvoering van het buitenterrein parallel loopt aan en raakvlakken heeft met de revitalisatie van het schoolgebouw heeft Stichting Carmelcollege Jos van der Zande, projectleider bij SBM Bouw- en vastgoedmanagers gevraagd het proces van het buitenterrein te begeleiden teneinde goede afstemming te houden met de revitalisatie van het schoolgebouw.

In overleg met Frank Severins en ondersteunend personeel heeft de Terreinendienst eerst een programma van eisen (PvE) opgesteld. In dit PvE is goed geluisterd naar de ervaringen van Marianum alsmede eigen technische kennis vanuit perspectief beheer en onderhoud. Daarnaast is er goed overleg geweest met de buurt bij het opstellen van het PvE.

Het ontwerp van het buitenterrein is vervolgens uitgewerkt door Jeroen Leuveld en Roy Oude Ophuis met ondersteuning van Richard de Jong (NOVA Tuinen) en in overleg met Niels van der Wal. Vervolgens heeft SCC een aanbesteding uitgeschreven voor uitvoering van de terreinwerkzaamheden. Liemers Hendriks uit Didam heeft de opdracht gegund gekregen en is gelijk samen met de Terreinendienst voortvarend gestart met de werkvoorbereiding.

Binnen de kaders van het ontwerp is gezamenlijk met Liemers Hendriks gezocht naar verbeteringen van uitvoerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid teneinde vanuit een breder blikveld het plan nog beter aan te laten sluiten op de wensen van Marianum. Het gehele proces is naar mening van alle partijen goed en prettig verlopen.

De hoveniers van de Terreinendienst hebben het proces als zeer leerzaam ervaren. Nadere betrokkenheid bij de school is eveneens als zeer waardevol ervaren. Als leerpunt wordt meegenomen dat bij ontwikkeling van een terrein in eigen beheer meerdere aspecten aan de orde zijn dan aanvankelijk gedacht (o.a. riolering, grondwerk, aansluiting diverse hoogteverschillen, verlichtingsplan, veiligheid, routing van leerlingen en verkeer, etc.).

De hoveniers van de Terreinendienst zijn het meest trots op het mooie en praktische ontwerp waarbij het Marianum een buitenterrein heeft gekregen dat nu één geheel vormt met het gerevitaliseerde schoolgebouw.

Met deze ervaring op zak, kijken de hoveniers van de Terreinendienst met veel enthousiasme uit naar een soortgelijke uitdaging bij andere scholen binnen Stichting Carmelcollege.

Buitenruimte

Mede door uitstekende samenwerking met de terreindienst van Marianum is het geüpgrade basisplan voor de nieuwe invulling van de buitenruimte tot nu toe zeer goed uitgevoerd. Door respectvol plannen en uitvoeren van de werkzaamheden loopt alles op rolletjes.

De communicatie tussen de terreindienst en Robert Vredegoor van Liemers Hendriks Groenvoorziening B.V., verloopt gesmeerd. Een prachtig resultaat voor de eindgebruikers is onze doelstelling en dat gaat zeker gehaald worden.

De laatste zes weken is er hard gewerkt om een fraaie binnentuin te realiseren, inclusief trappen en zitelementen.

Door het gebruik van cortenstaal op diverse plaatsen ontstaat er een zeer eigentijds beeld.

De komende periodes wordt er nog gewerkt aan de laatste twee fases, de aanleg van parkeervakken en een fietsenstalling.

Like ons op Facebook

Vindt u het leuk om de verbouwing van dichtbij te volgen?
Like Marku Bouw dan op Facebook 'Revitalisatie Marianum Groenlo'.
Daar plaatsen we regelmatig foto's en berichtjes van de verbouwing.

Vragen? U kunt ons mailen via verbouwinggroenlo@marianum.nl.

Merkt u buiten de schooltijden onregelmatigheden op of rondom de school op?
Neemt u dan telefonisch contact op met de oproepdienst 06 - 23 26 95 03.

Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050