7 oktober 2016

VERBOUWING MARIANUM GROENLO

Terugblik periode juli,
augustus, september

Fase 2C (begane grond) is grotendeels in de schoolvakantie uitgevoerd en afgerond om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken.

We hebben in deze fase de renovatie van de lokalen naar voren gehaald, zodat deze lokalen na de vakantie weer in gebruik genomen konden worden. De aula is twee weken geleden opgeleverd en wordt tijdelijk als muzieklokaal ingezet.

Fase 3

We hebben in de schoolvakantie de laatste onderdelen, die asbest bevatten, gesaneerd. De school is nu volledig vrij van asbest.

De oude gymzaal is volledig gesloopt, evenals de voor en achtergevel van de tussenbouw. Het strippen van tussenstuk deel 1997 en 1959 is uitgevoerd.

Start fundatie en nieuwbouw van de nieuwe hoofdentree is gestart. Inmiddels hebben we de verdiepingsvloer liggen.

Behoud kunstwerk
Hiervoor hebben we een werkplan opgesteld om het kunstwerk in een zo goed mogelijke staat te houden. Het kunstwerk zal straks een prominente plaats in de nieuwe buitengevel krijgen.

De gymzaal wordt hier gesloopt.

Het deel aan de Deken Hooijmansingel wordt gerenoveerd.


Links: Aanzicht gebouw binnenplein.
Rechts: Tijdens de vakantie is het tussenschot naar bouwdeel 3 weggehaald.

Rechts: De kunstwerken worden behouden.

Komende periode

De komende weken zullen we de nieuwbouw verder optrekken en zorgen dat deze wind- en waterdicht gemaakt wordt. De uiteindelijke uitvoering van de buitengevels zal zichtbaar worden. In de buitengevels wordt het oude kunstwerk verwerkt.

Aan het binnenterrein zullen we de gevel veder afronden, waarna Liemers hier het terrein verder kan inrichten en afronden.

Binnen starten we met de herinrichting van de laatste fase, met daarin de lokalen en mediatheek.

Fase 2B

De school is na de vakantie weer volop gestart. De vorige fase is afgerond en de bibliotheek is officieel geopend. Dat is het startsein voor ons voor een van de laatste fases. Na alle renovatiewerkzaamheden nu het enige nieuwbouwdeel van het project. Je zou het bijna vergeten maar voorheen deden we heel veel aan nieuwbouw. Nu zijn renovaties en revitalisaties meer aan de orde van de dag.

Bij de nieuwbouw zien we zo langzamerhand de uiteindelijke contouren verschijnen tussen fase 2 en 3. Belangrijkste installatievoorzieningen in dit deel zijn de voorzieningen voor de toiletgroepen op zowel de begane grond als op de verdieping.

Het leidingwerk in de fundering is gereed, op de begane grond zijn de inbouwreservoirs voor de toiletten en urinoirs gemonteerd. De elektrawerkzaamheden vinden op dit moment in fase 3 plaats. De voorbereidingen voor de uiteindelijke installatievoorzieningen worden hier gerealiseerd.

Buitenterrein

Momenteel werkt Liemers Hendriks Groenvoorziening B.V. hard aan de realisatie van het binnenplein van Marianum.

De leerlingen kunnen over een aantal weken op een mooi aangelegd plein hun schoolpauzes doorbrengen.

Er wordt een pannaveldje aangelegd, en, ook zeer belangrijk,  de leerlingen kunnen lekker zitten op de brede traptreden.

Zoals op de volgende tekening is te zien, worden er meerdere fraaie cortenstalen wanden geplaatst, gevarieerde beplanting geplant en bestrating aangelegd. Zie hier de tekening in PDF-formaat.

Een bijzonder kunstwerk wordt op een voetstuk geplaatst en gaat deel uitmaken van de kunstroute. Bekijk hier en hier de PDF's met de tekeningen.

In een van de volgende nieuwsbrieven zullen wij u met een aantal foto’s het resultaat kunnen laten zien!

Groenlose bieb officieel geopend

Op vrijdag 23 september is de Bibliotheek Groenlo officieel geopend door het openboksen van een boekendeur. Sprekers tijdens de opening waren de heer Ton Mengerink, directeur van de Bibliotheek Oost-Achterhoek, de heer Jan Put, rector van Scholengemeenschap Marianum en de heer René Hoijtink, wethouder van de gemeente Oost Gelre.

Alex Boogers (ex-kickboxer en schrijver) wist eerder op die dag in het kader van Literatour (boekenweek voor jongeren) leerlingen uit 6-vwo te boeien met zijn levensverhaal. Tijdens de openingsbijeenkomst vertelde hij over zijn bibliotheekervaringen en bokste hij samen met wethouder Hoijtink de boekendeur open, waarmee de officiële opening een feit was.

De Groenlose bibliotheek is ook de schoolbibliotheek van het Marianum. Meer informatie over het gebruik van de bibliotheek is te vinden op de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: hier.

Like ons op Facebook

Vindt u het leuk om de verbouwing van dichtbij te volgen?
Like Marku Bouw dan op Facebook 'Revitalisatie Marianum Groenlo'.
Daar plaatsen we regelmatig foto's en berichtjes van de verbouwing.

Vragen? U kunt ons mailen via verbouwinggroenlo@marianum.nl.

Merkt u buiten de schooltijden onregelmatigheden op of rondom de school op?
Neemt u dan telefonisch contact op met de oproepdienst 06 - 23 26 95 03.

Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050