24 juni 2016

VERBOUWING MARIANUM GROENLO

Gymzaal

Vanaf 11 juli wordt de gymzaal gesloopt.

De mediatheek wordt verbouwd. Het wordt (weer) een muzieklokaal.

Fase 2B

Momenteel wordt nog hard gewerkt om fase 2B op tijd gereed te krijgen. Ondanks dat de werkzaamheden veel leken op het werk op de tweede verdieping, zijn hier wat meer problemen geweest met de aanleg van de installaties boven plafond, maar dit is met succes opgelost. In week 26 worden de werkzaamheden op de eerste verdieping, afgerond.

Parallel hieraan wordt de laatste hand gelegd aan de installaties in de bibliotheek. Aan de hand van de inrichting komen nu de laatste installaties letterlijk op hun plek. Denk hierbij aan een aansluiting voor koffieapparaat en toegangspoortjes. Direct na deze werkzaamheden starten we met de demontage op de begane grond en een week later zal de gymzaal gesloopt worden. Hierna kunnen we volop aan de slag met het aanleggen van de nieuwe installatie. Om alles voor de start van het nieuwe schooljaar in bedrijf te krijgen, zullen we in de bouwvakvakantie doorwerken.

Proeflokaal

Voor bouwdeel 1997 (fase 2) heeft Dijkoraad een uniek klimaatsysteem ontwikkeld, die op deze manier nog niet eerder is toegepast. De adviseur van dit project, Arjen Velthuis, vertelt hierover: “Alle gebruikelijke klimaatconcepten bleken niet inpasbaar te zijn”. Daarover is veel overleg geweest met Te Kiefte architecten. Na veel onderzoek is gekozen voor toevoer van verse lucht via de gevel. Met deze units wordt de ventilatielucht onder het plafond de ruimte ingebracht. In de winter wordt de lucht voorverwarmd om tochtklachten te voorkomen. Door de mechanische afzuiging wordt de lucht onder het plafond verdeeld. En, het mooie van dit systeem is dat in de zomer de lucht ook gekoeld kan worden.

Hiermee wordt voldaan aan de eisen van Frisse Scholen. Maar de vraag is natuurlijk wel of dit ook zo werkt. Daarom is eerst een proeflokaal gebouwd. In dit lokaal is uitvoerig getest en gemeten. “Dat was best wel even spannend”, vertelt Arjen Velthuis, “want theoretisch klopt het allemaal, je gelooft erin, maar zou een praktijkmeting dit bevestigen?” Gelukkig was het resultaat van de metingen bijzonder goed. “Zelfs nog beter dan verwacht!”, zegt Arjen Velthuis, om daaraan toe te voegen “Maar de echte test komt natuurlijk pas als de lokalen bezet zijn met leerlingen en docent, want daar doen we het voor. Zij bepalen uiteindelijk of het binnenklimaat straks echt als prettig ervaren wordt”.

Buitenterrein

Liemers Hendriks Groenvoorziening is de afgelopen weken druk doende geweest om het straatwerk voor de bibliotheek in orde te krijgen voor de verhuizing.

De gele verharding is de looproute voor de kunst. De zwarte verharding geeft een goede kleurschakering.

Tussen het gele straatwerk, cortenstaal en zo straks de mooie groene aanplant.

Er is een cortenstalen wand geplaatst waarachter de fietsen geplaatst worden.

Verder zijn er zitelementen geplaatst die tevens dienen als rand van de bloembak. De achterzijde van deze bloembak wordt bekleed met cortenstaal.

Wij wensen De Bibliotheek Oost-Achterhoek veel plezier met hun nieuwe onderkomen.

Komende periode

Zeer binnenkort wordt er gestart met  het bouwen van de fietsenstalling achter het schoolgebouw. Het wordt een zeer ruime stalling, met uiteraard meer dan voldoende plaatsen voor de fietsen van de leerlingen en veel groen eromheen. Zie hiervoor de tekening van het terrein.

Er wordt door het aanbrengen van een vloergoot een duurzaam waterinfiltratiesysteem in de stalling aangelegd voor de opvang van hemelwater. Dit water sijpelt vervolgens de grond in en vormt dus geen belasting voor het riool en hoeft dus ook niet gezuiverd te worden. Hemelwater is namelijk zuiver water!

Bibliotheek verhuist eind juni

Op 4 juli a.s. zal de Bibliotheek Groenlo haar deuren openen in Scholengemeenschap Marianum. In verband met de verhuizing zal de bibliotheek aan Het Heydenrijck vanaf donderdag 23 juni gesloten zijn. Vanaf 23 juni kunnen er ook geen boeken meer ingeleverd worden in de inleverbus aan Het Heydenrijck, maar vanaf die datum kan dit wel in de inleverbus van de nieuwe bibliotheek.

Verbouwing Marianum

Na een verbouwing van bijna een jaar is het bibliotheekdeel in het gebouw van de scholengemeenschap (gelegen op de hoek van de Deken Hooijmansingel en de Lichtenvoordseweg) zo goed als gereed. De laatste hand wordt momenteel gelegd aan de inrichting van het voorplein en binnen is het inmiddels zover dat de interieurbouwer aan het werk kan.

Samenwerking

De huisvesting in Scholengemeenschap Marianum kent vele voordelen. Door de samenwerking is het binnenkort mogelijk om de openingstijden te verruimen. Ook kan er op het gebied van lees- en media-educatie op een praktische wijze samengewerkt worden met de school. Daarnaast worden de huisvestigingskosten voor de bibliotheek lager (hetgeen nog een bezuinigingsopdracht is uit 2012). 

Activiteiten die voorheen plaatsvonden in de bibliotheek aan Het Heydenrijck krijgen ook een plek in het nieuwe gebouw. Zo gaat het filmhuis mee en kan ook het internetcafé terecht in Marianum. De collectie die voorheen in de bibliotheek van Marianum stond, krijgt nu een plek in de nieuwe bibliotheek. Leerlingen zijn vanaf die datum dus van harte welkom in de Bibliotheek Groenlo.

Officiële opening

De officiële opening van de Bibliotheek Groenlo vindt plaats op 23 september 2016, maar u kunt vanaf maandag 4 juli al terecht om uw boeken/dvd’s te lenen en natuurlijk om aan de leestafel de nieuwste kranten of tijdschriften te lezen.

Like ons op Facebook

Vindt u het leuk om de verbouwing van dichtbij te volgen?
Like Marku Bouw dan op Facebook 'Revitalisatie Marianum Groenlo'.
Daar plaatsen we regelmatig foto's en berichtjes van de verbouwing.

Vragen? U kunt ons mailen via verbouwinggroenlo@marianum.nl.

Merkt u buiten de schooltijden onregelmatigheden op of rondom de school op?
Neemt u dan telefonisch contact op met de oproepdienst 06 - 23 26 95 03.

Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050