11 september 2015

START BOUWTRAJECT MARIANUM GROENLO

Na een uitvoerige en goede voorbereiding is op maandag 24 augustus 2015 het grote verbouwings- en revitalisatieproject van Marianum Groenlo van start gegaan.

Met een ludieke actie hebben de laatste nog in onze omgeving opgespoorde Maristen het startsein gegeven. Met een stormram werd een oud venster uit 1959 met vereende krachten bewerkt. Toen het aan diggelen lag, begon de zon te schijnen. We mogen dus rekenen op een voorspoedig traject.

We zijn erg content met de partijen die we via het aanbestedingstraject hebben kunnen selecteren. Marku Bouw uit Lichtenvoorde tekent voor het bouwkundige deel en Alferink Installatietechniek uit Groenlo voor de installaties. SBM Bouw- en vastgoedmanagers begeleidt de uitvoering. Het doel is om de vernieuwde school vóór 1 maart 2017 op te leveren.

De verbouwing heeft de volgende doelen:

  • het vergroten van de lesruimtes;
  • de mogelijkheid om lesruimtes voor verschillende doeleinden te gebruiken;
  • het inrichten van een overzichtelijke interne routing in het gebouw;
  • het verbeteren van de overblijfmogelijkheden voor de leerlingen;
  • het realiseren van een centrale personeelskamer;
  • het concentreren van de ondersteunende functies;
  • het realiseren van een optimaal binnenklimaat;
  • het verduurzamen van het gehele gebouwencomplex;
  • het herstellen van elementen die het gebouw uit 1959 kenmerken als een school uit de periode van de wederopbouw;
  • het huisvesten van de Bibliotheek Oost-Achterhoek binnen ons gebouw. Daardoor kunnen we in de toekomst goed samenwerken met de bibliotheek.
We streven met de verbouwing naar een moderne en goed geoutilleerde school, die goed op de toekomst is voorbereid.

We vinden het belangrijk om tijdens de verbouwing iedereen goed op de hoogte te houden. Leerlingen, ouders, medewerkers en de buurtbewoners bijvoorbeeld. We laten dus regelmatig van ons horen.

Met hartelijke groeten,

Jan G.M. Put, rector

Bouwactiviteiten

De voorbereidingen voor de verbouwing zijn in volle gang. Het bouwterrein is met bouwhekken afgeschermd en de aannemers richten de bouwplaats de komende week verder in. Dit betekent dat er vanaf half september vracht- en ander bouwverkeer van en naar de bouwplaats rijdt. Dat brengt ongetwijfeld enige overlast met zich mee. Natuurlijk proberen we dat zoveel mogelijk te beperken.

Voordat de aannemer met het slopen van het oude bouwdeel kan beginnen, wordt een uitgebreide asbestinventarisatie uitgevoerd. Voor de sanering van het asbest wordt een veiligheidsplan opgesteld, waarbij vergaande aandacht is voor de veiligheid en gezondheid van leerlingen, medewerkers en omwonenden. De te saneren ruimten worden extra afgeschermd. Zo kunnen we de veiligheid en gezondheid van iedereen waarborgen. Ruim voordat wordt begonnen met de sanering, brengen wij u op de hoogte van de werkzaamheden.

Like ons op Facebook

Vindt u het leuk om de verbouwing van dichtbij te volgen?
Like Marku Bouw dan op Facebook 'Revitalisatie Marianum Groenlo'.
Daar plaatsen we regelmatig foto's en berichtjes van de verbouwing.

Vragen? U kunt ons mailen via verbouwinggroenlo@marianum.nl.

Merkt u buiten de schooltijden onregelmatigheden op of rondom de school op?
Neemt u dan telefonisch contact op met de oproepdienst 06 - 23 26 95 03.

Copyright © 2015 Marianum
Contact | Disclaimer
Postbus 35
7140 AA Groenlo
Tel: 0544-477070
Fax: 0544-477050
{readpixel}