Organisatie van de school

Schoolleiding

De algemene verantwoordelijkheid van Marianum ligt in handen van de rector. De schoolleiding bestaat uit een rector en zes teamleiders.

Vijf teamleiders zijn belast met de uitvoering van het onderwijs en geven leiding aan een team van medewerkers dat verantwoordelijk is voor het onderwijs aan een vaste groep leerlingen, gekoppeld aan een schooltype. De zesde teamleider is verantwoordelijk voor onderzoek en onderwijsontwikkelingen binnen Marianum.

Directie

Rector

mevrouw drs. G.B.M. Burema MEM
06 14531255
g.burema@marianum.nl

Voor afspraken met mevrouw Burema kunt u contact opnemen met mevrouw J. Stokkink, tel. 0544 477070 of j.stokkink@marianum.nl.

Teamleiders

Onderbouw vmbo (Groenlo en Lichtenvoorde)
mevrouw G.M. Brücker MEL
(standplaats Lichtenvoorde)
06 15894625
l.brucker@marianum.nl

Onderbouw havo/vwo (Groenlo en Lichtenvoorde)
de heer J. Castilla Martin
(standplaats Groenlo)
06 41082064
j.castillamartin@marianum.nl

Bovenbouw vmbo (Lichtenvoorde)
de heer R. Nijenhuis MEL
06 42411025
r.nijenhuis@marianum.nl

Bovenbouw havo (Groenlo)
de heer A. Maarse MEL
06 11952965
a.maarse@marianum.nl

Bovenbouw vwo (Groenlo)
de heer N.B.J.M. Konings MEL
06 15820613
n.konings@marianum.nl

Onderzoek en onderwijsontwikkeling (algemeen)
mevrouw drs. C. Wolterinck-Broekhuis MEL
06 22885567
c.wolterinck@marianum.nl

Voor afspraken met bovenstaande teamleiders kunt u contact opnemen met mevrouw D. Nederpelt Lazarom (d.nederpelt@marianum.nl of via ons algemene nummer).

Wilt u informatie ten behoeve van de teamleiders doorgeven, dan kan dat via e-mail. Daarnaast zijn de teamleiders tijdens schooltijden bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0544-477070.

Staf   

De schoolleiding van Marianum wordt ondersteund door de stafhoofden:

de heer A.J.G. Reiziger RA
Financiën
06 52722328
a.reiziger@marianum.nl

de heer F.M.H. Severins
Huisvesting en Facilities
06 10782272
f.severins@marianum.nl

Daarnaast bestaat de staf uit een aantal leden:

de heer C.A. Liptiay
Zorgcoördinator
06 11952966
s.liptiay@marianum.nl

de heer B.H.M. van Bijleveld
Schoolopleider en examensecretaris
06 19880854
b.vanbijleveld@marianum.nl

mevrouw J.K. Stokkink
Personeel en Organisatie
0544 477070
j.stokkink@marianum.nl

mevrouw M.L. Venema
PR en Communicatie
0544 477070
m.venema@marianum.nl

Teamleden en onderwijsondersteunende medewerkers

De samenstelling van de teams kunt u vinden op It’s Learning. Daarnaast wordt de informatie over de teams tijdens de informatieavonden verstrekt.