Marianum in actie voor de straatjongens van Dakar

Achtergrond van deze keuze 

Vanaf het schooljaar 2017/2018 gaat Marianum in nadrukkelijke relatie met de paters Maristen jaarlijks aan de slag met een actie voor één van de projecten van deze Sociëteit van Maria. De keuze hiervoor is bepaald, vanuit de relatie die Marianum heeft en wil behouden, met haar grondleggers de Maristen. Zij waren ten tijde van de oprichting van onze school medeoprichters en daardoor in onze ogen verbonden met onze identiteit. Wij vinden het waardevol deze relatie met hen ook voor de toekomst levend te houden. Dit voor alle betrokkenen van onze organisatie.

Scholengemeenschap Marianum richt zich niet niet alleen op leerresultaten, maar we dagen onze leerlingen ook nadrukkelijk uit om na te denken over hun eigen ‘zijn’ op deze wereld, waar van alles op je afkomt en je als jong mens nadrukkelijk wordt gevraagd keuzes te maken die bij jou passen en voor jou van belang zijn. Ook word je als leerling uitgedaagd na te denken over jouw positie als kind in een westerse democratie ten opzichte van kinderen in een ander werelddeel met een eigen cultuur, sociaal maatschappelijke en economische ontwikkelingen, in een ander regiem.

In het kader hiervan vinden wij het gepast om jaarlijks actie te voeren voor een project van de Maristen. Voor dit schooljaar is er gekozen om dat te doen voor de straatjongens van Dakar (Senegal).

Centre Nazareth te Dakar

De Maristen hebben in Dakar, Centre Nazareth opgezet. Onder de bezielende leiding van pater Christian organiseert dit centrum, naast allerlei andere activiteiten ook jaarlijks een vakantieweek voor jongens die op straat leven. Tijdens deze week ervaren deze jongens in leeftijd variërend van 5 tot 18 jaar hoe het is om in een gezinssituatie te zijn. Dit zijn ze door hun leven op straat verleerd. Na zo’n week hoopt men dat deze jongens gaan nadenken over terugkeer naar hun familie. Mocht men hiervoor kiezen begeleiden de medewerkers van het centrum deze jongens terug naar huis.

De reden dat deze jongens op straat terecht komen heeft te maken met het wel of niet functioneren van de jongensschool (Daraa) waar deze jongens op jonge leeftijd naar toe gaan (worden gestuurd). In de Islamitische cultuur van Senegal is het een eer dat jongens hiernaar toe gaan. Ouders vertrouwen erop dat het dan goed komt met hun zoon. Echter is dit in de praktijk vaak niet het geval.

De jongens (Talibé) worden de straat op gestuurd om geld binnen te halen voor hun Marabout (meester) en de betreffende school. Niet leren, maar bedelen is dan het devies. Daarnaast moet er gebedeld worden om voor jezelf eten te kunnen kopen en een slaapplaats te bemachtigen. Na een poosje raken deze kinderen ontheemd en weten niet meer waar ze vandaan komen of thuishoren. Vooral kinderen die vanaf hun vijfde al van huis zijn weten dit niet meer.

Dit schrijnende fenomeen is een uitwas van een cultureel alom geaccepteerd fenomeen. Want wie durft er op te staan tegen de leiding van deze scholen, die het niet goed voor hebben met hun leerlingen?

Actie voor het goede doel…

Marianum gaat actie voeren om de vakantieweek te kunnen laten voortbestaan. De actiedag dit schooljaar vindt plaats op donderdag 21 december. Op beide locaties vindt er een avondactiviteit plaats, waarvoor familie en vrienden van de leerlingen worden uitgenodigd. Dit, met de bedoeling om zoveel mogelijk geld op te halen.

In de (nabije) toekomst heeft Marianum de wens ook leerlingen af te vaardigen die ter plaatse kunnen aanschouwen hoe het leven van leeftijdsgenoten in Dakar eruit ziet. Momenteel zijn we op zoek naar mogelijkheden om dit vorm te geven.