Rekenbeleid schooljaar 2017-2018

Sinds schooljaar 2016-2017 hebben alle bb-leerlingen in Lichtenvoorde en Groenlo van leerjaar 1 en leerjaar 2 één verplichte rekenles op het rooster staan. Bij de overige leerlingen is gekeken naar de rekenresultaten van vorig jaar. Leerlingen die aan het eind van het vorige jaar niet op voldoende niveau zaten, hebben één uur rekenen op het rooster staan, de overige leerlingen zijn niet verplicht een rekenles te volgen en zijn daarom ook niet bij een rekengroep ingedeeld.

Leerlingen die niet bij een rekengroep zijn ingedeeld maar toch wel graag willen oefenen met rekenen, omdat ze bijvoorbeeld op de eindlijst een hoger cijfer willen hebben,  kunnen van school een SMARTREKENaccount krijgen. Met dit digitale rekenprogramma kunnen ze zelfstandig met rekenen aan de slag. Ook ouders kunnen thuis hierbij hun zoon/dochter helpen. Wel verwachten we van deze leerlingen dat ze dan minimaal één uur met het rekenprogramma bezig zullen zijn. De school kan dit ook monitoren.

De rekentoets is voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben. Uitgangspunt voor de rekentoets voor vmbo is referentieniveau 2F. Voor havo/vwo is dat 3F.

Vwo

Het eindcijfer van de rekentoets telt mee in de kernvakkenregel van de slaag-zakregeling. Binnen de kernvakken (Ne-En-wi-rekentoets) mag er maximaal één 5 behaald zijn, de andere vakken moeten dan een 6 of hoger zijn om een vwo-diploma te kunnen behalen. Met een eindcijfer 4 of lager voor de rekentoets is een leerling gezakt, ook al voldoet hij voor alle overige vakken aan de slaag-zakregeling.

Het eindcijfer van de rekentoets telt verder uitsluitend mee bij het gemiddelde in het kader van het judicium cum laude. Niet bij het gemiddelde CE-cijfer (≥ 5,5) en ook niet in de compensatieregel. Met een eindcijfer 4 of lager voor de rekentoets is een leerling gezakt, ook al voldoet hij voor alle overige vakken aan de slaag-zakregeling.

Havo en vmbo

Het cijfer van de rekentoets telt vooralsnog niet mee in de slaag-zakregeling, ook niet in de cum laude regeling. Het eindcijfer van de rekentoets en het rekentoetstype waarop dat is behaald worden vermeld op de cijferlijst.